Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Problém se skladováním nebezpečných látek ve vaší společnosti ?

Problém se skladováním nebezpečných látek ve vaší společnosti ?

Problém se skladováním nebezpečných látek ve vaší společnosti ?

Chemické kontejnery/sklady pro skladování nebezpečných, hořlavých a výbušných materiálů ! Problém se skladováním nebezpečných látek ve vaší společnosti? K přípravě předběžného návrhu kontejneru nám stačí obdržet datový list uložených médií, jejich množství a velikost kontejnerů. Na základě pokynů od velitele hasičů navrhneme ideální sklad, který splňuje všechny normy. Naše návrhy zajistí funkčnost a bezpečnost ve vaší společnosti. 

Naše řešení vždy konzultujeme s pověřenými zástupci hasičského sboru a odborníkem na požární ochranu.

 • kontejnery (sklad) uzpůsobené pro skladování nebezpečných látek
 • kontejnery (sklad) s celoročně udržovanou konstantní teplotou.
  kontejnery (sklad) chráněné proti požáru do EI 240
 • kontejnery (sklad) s chráněnou konstrukcí až do R 240
 • kontejnery (sklad) vhodné pro skladování chemických látek v zóně ex
 • izolované kontejnery (sklad) pro skladování nebezpečných médií
 • kontejnery (sklad) pro skladování nebezpečných materiálů.
 • kontejnery (sklad) klimatizované
  vyhřívané kontejnery (sklad)
 • kontejnery (sklad) s mechanickou ventilací ex
 • kontejnery (sklad) vybavené jímkou
zdroj článku: www.ikapol.net
Související příspěvky
Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy