Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

SKLADOVÁNÍ
KYSELIN / ZÁSAD / SOLÍ

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
PROJEKTY NA MÍRU

Kontejner je od začátku navržen 100% podle specifikací zákazníka.

V našich kontejnerech řídí provoz automatika a v závislosti na potřebě se zapínají příslušná topná nebo chladicí zařízení.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, ale také ke každé látce. Kyseliny nejsou stejné a jejich bezpečnostní listy je třeba vždy pečlivě prozkoumat.

V závislosti na vlastnostech a nebezpečnosti nebezpečných materiálů je třeba přijmout příslušná opatření, např. pro kyseliny nebo zásady je třeba do jímky umístit speciální PE vložky.

U hořlavých médií je třeba zohlednit požární předpisy. V případě výbušného prostředí je nutné dodržovat směrnici ATEX 2014/34/EU.

Pro kyseliny, tj. chemicky agresivní látky, používáme odkapávací misky s polyethylenovou vložkou v nádobách.

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

Látky mají individuální požadavky na skladování. V našich kontejnerech řídí provoz automatika a v závislosti na potřebě se zapínají příslušná topná nebo chladicí zařízení.

CERTIFIKACE / SCHVÁLENÍ

Jsme certifikováni německým institutem DIBt.

Jsme na úrovni, která je nejvyšší v odvětví skladování chemických látek (skladování nebezpečných látek). Jsme oprávněni navrhovat, vyrábět a montovat velkoobjemové kontejnery pro bezpečné skladování hořlavých látek.

Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy