Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

SKLADOVACÍ KONTEJNERY PRO SKLADOVÁNÍ HOŘLAVÝCH KAPALIN

ve smyslu nařízení CLP (ACID / PRINCIPLE / SOLE)

Skladovací kontejnery pro pyrotechnické látky. Skladovaná látka: výbušnina musí být zařazena do skupiny. Požadované parametry skladování podle bezpečnostního listu. Nejčastěji se teplota skladování pohybuje v rozmezí 5-25 °C po celý rok.

PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ (právní základ):

O skladech a zařízeních pro skladování výbušnin, zbraní, střeliva a výrobků pro vojenské a policejní použití.

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

SKLADOVACÍ TEPLOTA
5-25 °C po celý rok

DRIP TRAY:
chemicky odolná vložka

Vzhledem k typu emisí skladovaných látek rozlišujeme dvě úrovně emisí a přizpůsobili jsme pro vás dva typy kontejnerů:

ACTIVE (1° emise)

jsou kontejnery, ve kterých dochází k tzv. periodickým emisím. Do kontejnerů lze vstupovat a provádět v nich pravidelné přelévání, odběr vzorků nebo jiné práce. Zde se jedná o aktivní úložiště.  Doporučuje se použít blokování dveří, které navíc vynutí větrání celé místnosti před vstupem pracovníka. Po dodatečném odvětrání zámek dveře uvolní a je možné bezpečně vstoupit.

PASIVNÍ (2 úrovně emisí)

jsou kontejnery bez možnosti přeplnění, není s nimi žádná práce. Jedná se o pasivní úložiště.

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

Konstrukce je celá vyrobena ze stabilní svařované konstrukce, uzavřených profilů z certifikované oceli.

STĚNY / STŘECHA / DVEŘE:

Stěny a střecha ze sendvičových panelů – tepelná izolace. Výplň minerální vlnou. Individuálně vybrané dveře.

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI:

Podlaha z ocelového plechu natřeného chemicky odolnými barvami, s odnímatelným pozinkovaným roštem, nosnost podlahy zvolená podle skladovaných materiálů. Podlaha slouží jako jímka. Podlaha s plastovou vložkou odolnou vůči chemikáliím.

ZAŘÍZENÍ:

Zařízení je řízeno automatizovaně a pracuje bez zásahu člověka. Kromě toho se zařízení vybírá v závislosti na teplotě a vlhkosti, které musí být v kontejneru udržovány po celý rok.

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

DVOUFUNKČNÍ KLIMATIZACE S MOŽNOSTÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
TOPENÍ (PODPORA KLIMATIZACE)
VENTILÁTOR
LOGICKÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ VENTILACE GAZEX
FUSION SIGNAL VENTILÁTOR

NABÍZÍME DOKUMENTACI:

– konstrukční návrh s určeným zatížením větrem a sněhem

– statický výpočet konstrukce

– návrh elektrického subdodavatele

– dokumentace přejímky elektrických instalací (elektrická měření).

– zpráva o měření účinnosti mechanického větrání

– nouzový postup v případě úniku uvnitř kontejneru

– protokol o zkoušce těsnosti jímky PN-EN ISO 3452-1:2013-08

sklady nebezpečných látek

SKLADOVACÍ KONTEJNERY

SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH MATERIÁLŮ

Naše společnost poskytuje odborné poradenství při určování potřeb skladování, velikosti a typu kontejneru i potřeby specifického vybavení, aby byly chemické látky skladovány bezpečně pro lidi i životní prostředí.

Všechny kontejnery jsou vytvořeny podle individuálních potřeb skladování, v souladu s rozsahem teplot, přípustnou vlhkostí a velikostí skladovaných chemických médií.

Pro tuto skupinu výrobků jsme vyvinuli skladovací kontejnery vybavené EX v souladu se směrnicí 2014/34/EU ATEX. Zařízení pracuje bez zásahu člověka.

Chemicky odolná vložka v odkapávací misce – automatika řídí provoz a podle potřeby zapíná topné nebo chladicí zařízení.

Výbušnina musí být zařazena do skupiny. Požadované parametry skladování podle bezpečnostního listu. Nejčastěji se teplota skladování pohybuje v rozmezí 5-25 °C.

Kontejnery na odpad lze vyrobit v neizolovaném provedení s gravitačním větráním.

Mezi výrobci a distributory organických peroxidů se stále častěji objevují odkazy na normy US NFPA 430 a US NFPA 432, které platí ve Spojených státech a Kanadě.

Princip fungování je založen na nakládání z nakládací strany skladu, výrobky se pohybují dolů pod vlivem vlastní hmotnosti a gravitace.

Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy