Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Kontejner na nebezpečný kapalný odpad

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
POPIS

Izolovaná nádoba vhodná pro skladování tekutého odpadu – citlivého na vysoké teploty.

Má utěsněnou jímku zabudovanou v podlaze. Sklad je vybaven nevýbušnou mechanickou ventilací v souladu se směrnicí EX ATEX.

TĚSNOST PODLAHY
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

SUMP

Certifikát o úniku podle:
PN-EN ISO 3452-1:2013-08

Kontejnery na chemikálie jsou vybaveny pevně svařenou jímkou, která zabraňuje vniknutí nebezpečných látek do půdy a chrání půdu před kontaminací.

GALERIE
Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy