Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

SKLADOVÁNÍ ORGANICKÝCH PEROXIDŮ

Technický kontejner pro skladování organických peroxidů

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
POPIS

Izolovaný skladovací kontejner na peroxid je volně stojící jednopodlažní sklad s jedním nebo více oddělenými odděleními.

Uspořádání oddílů musí být sériové se všemi vchody na stejné straně.

Skladovací kontejnery pro organické peroxidy musí mít nosnou plochu v podobě střechy, která jako nosná plocha nesmí překročit 75 kg/m2.

U skladovacích kontejnerů, které mají oddělené skladovací komory a jejichž nosnou plochou je střecha, musí boční stěny a přepážky přesahovat střechu do výšky nejméně 30 cm.

CERTIFIKACE / SCHVÁLENÍ

Jsme certifikováni německým institutem DIBt.

Jsme na úrovni, která je nejvyšší v odvětví skladování chemických látek (skladování nebezpečných látek). Jsme oprávněni navrhovat, vyrábět a montovat velkoobjemové kontejnery pro bezpečné skladování hořlavých látek.

VÍCE O SKLADOVÁNÍ PEROXIDU

Vzhledem k nebezpečí výbuchu se organické peroxidy dělí na typy: A | B | C | D | E | F | G

Zařízení, jako jsou chemické kontejnery, kde jsou skladovány peroxidy, spadají do kategorie nebezpečí výbuchu:

Skupina nebezpečnosti I (zahrnuje typy A | B | C)
zařazen do kategorie nebezpečí výbuchu MW 1

Skupina nebezpečnosti II (zahrnuje typy D)
zařazen do kategorie nebezpečí výbuchu MW 2

Skupina nebezpečnosti III (zahrnuje typy E | F | G)
neodpovídá kategorii nebezpečí výbuchu

Maximální hmotnost peroxidů uložených v jedné komoře nesmí překročit:

1000 kg peroxidů

I Nebezpečná skupina

2000 kg peroxidů

II Nebezpečná skupina

3000 kg peroxidů

III Nebezpečná skupina

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Přísné dodržování stanovených teplotních a vlhkostních podmínek ve skladovací nádobě pro skladování organických peroxidů znamená pro podnik bezpečnost a péči o zdraví a životy zaměstnanců.

GALERIE
VOLITELNÉ VYBAVENÍ
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
DETEKTOR ÚNIKU
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
KLIMATIZACE
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
požární sprinklery
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
HEATERS
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
SLEDOVÁNÍ TEPLOTY
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
VENTILACE
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
SYSTÉM DETEKCE PLYNU
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
PLYNOVÝ HASICÍ SYSTÉM
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
CHEMICKY ODOLNÁ VLOŽKA
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
POŽÁRNÍ PANEL
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
MÍSTNÍ VÝTAH
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA
Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy