Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Skladovací kontejner na přípravky na ochranu rostlin a minerální hnojiva

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
POPIS

Skladovací kontejnery pro přípravky na ochranu rostlin musí mít nouzový ventilační systém, který se aktivuje zvenčí i zevnitř skladu a zajišťuje nejméně 10 výměn vzduchu za hodinu, a nepřetržitý ventilační systém, který se aktivuje zvenčí jednu hodinu před zahájením práce a zajišťuje nejméně 3 výměny vzduchu za hodinu.

AUTOMATIKA

V takovém skladu je možné zajistit plnou automatizaci nastavením nepřetržitého větrání v režimu 3 nebo 5 výměn trvale, aniž by bylo nutné spouštět větrání každý den před zahájením práce.

VÍCE PODROBNOSTÍ:

Kontejner pro skladování přípravků na ochranu rostlin a minerálních hnojiv má utěsněnou podlahu z ocelového plechu, chráněnou chemicky odolnými nátěry a navíc vybavenou chemicky odolnou vložkou z vysoce kvalitního PE, mříž wema je vyrobena z kyselinovzdorné oceli.

Kontejner má v podlaze zabudovanou jímku, která v případě možného rozlití zadrží rozlitou tekutinu uvnitř kontejneru. Rozlité látky by měly být vyčištěny a neutralizovány prostředky/zařízeními určenými k tomuto účelu.

Skladovací kontejner může být navíc vybaven okny se zasklením, které snižuje dopad slunečního světla.

Elektrická instalace ve skladu je nevýbušná (plynotěsná a prachotěsná).

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

Sklad v souladu se směrnicemi VdS?

Individuální přístup ke každému zákazníkovi nám dává neomezené možnosti přizpůsobení rozměrů skladu a jeho vybavení tak, aby splňoval i ty nejpřísnější požadavky z hlediska obecných bezpečnostních předpisů a požadavků stanovených ve strukturách dané společnosti.

Spolupracujeme s předními společnostmi na polském trhu, které se zabývají požární ochranou a mají certifikát VdS.

Každý sklad vybavíme požárním poplachovým systémem, sprinklerovým systémem a stabilním plynovým hasicím zařízením v souladu se směrnicemi VdS.

TĚSNOST PODLAHY
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

SUMP

Certifikát o úniku podle:
PN-EN ISO 3452-1:2013-08

Kontejnery na chemikálie jsou vybaveny pevně svařenou jímkou, která zabraňuje vniknutí nebezpečných látek do půdy a chrání půdu před kontaminací.

GALERIE
Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy