Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

SKLADOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK

Skladování barev / laků / rozpouštědel

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

Zásady, podle kterých by mělo být skladování nebezpečných materiálů prováděno, jsou velmi přesné a rozsáhlé. Klíčové prvky, které je třeba mít na paměti, jsou:

● přizpůsobení podmínek skladování doporučením uvedeným v bezpečnostních listech jednotlivých látek,

● zřetelné označení nebezpečných látek štítky v polštině,

● informování pracovníků o přítomnosti nebezpečných materiálů, poučení o pravidlech práce s nimi a poskytnutí osobních ochranných prostředků,

● zajištění kolektivních ochranných opatření, např. záchytných van, aby se zabránilo šíření zdraví nebo životu nebezpečných materiálů,

● vytvoření vhodných skladovacích podmínek (např. zajištění řádného větrání místnosti, protipožární ochrana, vhodné skladovací regály, kontrola přístupu do skladu, kontrola stavu skladovaných látek atd.).

Třída odolnosti REI

SKLADOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK

POŽÁRNÍ ODOLNOST / ZPOMALENÍ HOŘENÍ

Požární odolnost je schopnost stavebního prvku splnit specifické požadavky při požáru. Měřítkem požární odolnosti je doba vyjádřená v minutách od vzniku požáru do okamžiku, kdy stavební prvek dosáhne jednoho ze tří mezních kritérií, tzv. REI.

Třída požární odolnosti stavebních prvků

OBJEKT KONSTRUKCE DACH WALLS DVEŘE
R 240 R 240 E 30 EI 120 EI 120
REI 120 R 120 R 30 EI 120 EI 120
REI 90 R 90 R 30 EI 60 EI 60
REI 60 R 60 R 15 EI 60 EI 60

Oblasti požární odolnosti:
R – požární odolnost | E – požární těsnost | I – požární izolace

KONSTRUKČNÍ / KONTEJNEROVÉ ZAŘÍZENÍ
  • z nejkvalitnějších materiálů, ocel chráněná proti korozi a ohni do R 60/90/120/180/240

  • stěny, podlaha a střecha izolované certifikovanými sendvičovými panely s výplní z minerální vlny

  • Stěnový panel NRO třídy požární odolnosti EI 60/120

  • Střešní sendvičový panel NRO třídy požární odolnosti REI 120

  • Zásobník má vestavěnou jímku s kapacitou přizpůsobenou množství skladovaných látek

  • Těsnost jímky je potvrzena zkušebním protokolem NDT-PT/VT

  • je také možné připravit napojení na stávající podnikový systém požární ochrany.
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

Jola Podkowa

požární inspektor

+48 539 828 160
jola@ikapol.net

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

Kinga Gromnicka

požární inspektor

+48 531 113 435
kinga@ikapol.net

Všechny naše sklady jsou pod stálou kontrolou požárního inspektora a odborníka na požární ochranu a zaměstnáváme také inspektory požární ochrany, kteří se specializují na výběr vhodných řešení pro skladování látek v chemických nádobách.

Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy