Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

SKLADOVÁNÍ OLEJŮ A MAZIV

Kontejner na skladování olejů a tuků

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
POPIS

VYHNĚTE SE RUČNÍ MANIPULACE SUDY RUČNĚ!

Sudy o objemu nad 200 litrů (oleje) váží přibližně 185 kg, takže k manipulaci s nimi je třeba použít speciální uchopovače/zdviháky.

OZNÁMENÍ PŘI ÚNIKU

Nádoby by měly být těsně uzavřeny, ale může se stát, že dojde k úniku – proto vždy doporučujeme používat detektory úniku umístěné v záchytných vanách. Jediné malé zařízení může personál předem upozornit na nutnost neutralizovat únik.

ZÁRUKA UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY

Ochrana proti velkým teplotním výkyvům znamená použití zařízení, které udržuje určitou teplotu a zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu v nádobě.

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

Sklad v souladu se směrnicemi VdS?

Individuální přístup ke každému zákazníkovi nám dává neomezené možnosti přizpůsobení rozměrů skladu a jeho vybavení tak, aby splňoval i ty nejpřísnější požadavky z hlediska obecných bezpečnostních předpisů a požadavků stanovených ve strukturách dané společnosti.

Spolupracujeme s předními společnostmi na polském trhu, které se zabývají požární ochranou a mají certifikát VdS.

Každý sklad vybavíme požárním poplachovým systémem, sprinklerovým systémem a stabilním plynovým hasicím zařízením v souladu se směrnicemi VdS.

TĚSNOST PODLAHY
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

SUMP

Certifikát o úniku podle:
PN-EN ISO 3452-1:2013-08

Kontejnery na chemikálie jsou vybaveny pevně svařenou jímkou, která zabraňuje vniknutí nebezpečných látek do půdy a chrání půdu před kontaminací.

DVOUPODLAŽNÍ KONTEJNERY
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
GALERIE
Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy