Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Nádoby na skladování pyrotechnických látek

Skladovací kontejnery pro pyrotechnické látky. Skladovaná látka: výbušnina musí být zařazena do skupiny. Požadované parametry skladování podle bezpečnostního listu. Nejčastěji se teplota skladování pohybuje v rozmezí 5-25 °C po celý rok.

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
IKAPOL SPECIFIKUJE NÁSLEDUJÍCÍ PODSEKCE:
 • Očekávaná hustota požárního zatížení skladu, tedy požadovaná vzdálenost od budov.
 • Určení, zda bude pro dané požární zatížení nutná dodatečná volně stojící požárně dělicí stěna.
 • Požadavky na třídu požární odolnosti.
 • Určení, zda popsaný prostor a způsob skladování představuje prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny materiály, z nichž je nádoba vyrobena, by měly být nehořlavé.
 • Podlaha by měla být antielektrostatická, uzemněná.
 • Systém detekce požáru uvnitř kontejneru – optický detektor kouře a upozornění SMS.
 • Větrání by mělo být mechanické. Nastavitelný ventilátor EX, před vstupem je nutné aktivovat 30sekundový zámek uvolnění dveří pro bezpečné odvětrání kontejneru.
 • Teplota vzduchu pod 30 stupňů by měla být zajištěna pomocí klimatizace.
 • Teplota uvnitř by měla být měřena, označena a zaznamenána. Datalogger – měření teploty, záznam dat (instalace online programu a záznam na vybraném počítači), navíc SMS notifikace.
 • Budova by měla být chráněna před bleskem.
 • Únikové dveře otevírané směrem ven a vybavené rolovacím zámkem.
 • Přístup do kontejneru by měl být kontrolován, vstupní kniha.
 • Dveře kontejneru a samotný úložný prostor by měly být dostatečně velké, aby se s nimi dalo během přepravy volně manipulovat.
 • Zásuvka EX uvnitř kontejneru a vnější zásuvka pro případnou napájecí jednotku.
 • Nutnost použití hasicího systému.
sklady nebezpečných látek

SKLADOVACÍ KONTEJNERY

SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH MATERIÁLŮ

Naše společnost poskytuje odborné poradenství při určování potřeb skladování, velikosti a typu kontejneru i potřeby specifického vybavení, aby byly chemické látky skladovány bezpečně pro lidi i životní prostředí.

Všechny kontejnery jsou vytvořeny podle individuálních potřeb skladování, v souladu s rozsahem teplot, přípustnou vlhkostí a velikostí skladovaných chemických médií.

Pro tuto skupinu výrobků jsme vyvinuli skladovací kontejnery vybavené EX v souladu se směrnicí 2014/34/EU ATEX. Zařízení pracuje bez zásahu člověka.

Chemicky odolná vložka v odkapávací misce – automatika řídí provoz a podle potřeby zapíná topné nebo chladicí zařízení.

Výbušnina musí být zařazena do skupiny. Požadované parametry skladování podle bezpečnostního listu. Nejčastěji se teplota skladování pohybuje v rozmezí 5-25 °C.

Kontejnery na odpad lze vyrobit v neizolovaném provedení s gravitačním větráním.

Mezi výrobci a distributory organických peroxidů se stále častěji objevují odkazy na normy US NFPA 430 a US NFPA 432, které platí ve Spojených státech a Kanadě.

Princip fungování je založen na nakládání z nakládací strany skladu, výrobky se pohybují dolů pod vlivem vlastní hmotnosti a gravitace.

Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy