Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Skladování nebezpečných (hořlavých) materiálů včetně výbušnin

Skladování nebezpečných (hořlavých) materiálů včetně výbušnin

Skladování nebezpečných (hořlavých) materiálů včetně výbušnin

K přípravě prvotního návrhu kontejneru nám stačí obdržet katalogový list médií, která mají být uložena, jejich množství a velikost kontejnerů. Na základě pokynů od velitele hasičů navrhneme ideální sklad splňující všechny normy. Naše návrhy zajistí funkčnost a bezpečnost ve vaší společnosti.

Naše řešení vždy konzultujeme s pověřenými zástupci hasičského sboru a odborníkem na požární ochranu.

Jednopodlažní sklady REI 60/90/120/180/240 (včetně vhodných pro zóny EX)
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

Typ úložiště:

1° emisní stupeň (ACTIVE):

jsou kontejnery, ve kterých dochází k tzv. periodické emisi. Do zásobníků lze zapisovat a provádět pravidelné přelévání, odběr vzorků nebo jiné práce. Zde se jedná o aktivní úložiště. Doporučuje se použít blokování dveří, které navíc vynutí větrání celé místnosti před vstupem pracovníka. Po dodatečném odvětrání zámek dveře uvolní a je možné bezpečně vstoupit.

Dvoupodlažní sklady REI 60/90/120/180/240 (včetně vhodných pro zóny EX)
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

Typ úložiště:

2° emisní stupeň (PASIVNÍ):

jedná se o kontejnery bez přeplnění, kde neprobíhá žádná práce. Zde se jedná o pasivní úložiště.

VYRÁBÍME KONTEJNERY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ:

  • REI30
  • REI60
  • REI90
  • REI120
  • REI240

Požární odolnost, požární klasifikace – schopnost stavebního prvku splnit stanovené požadavky při požáru. Měřítkem požární odolnosti je doba vyjádřená v minutách od vzniku požáru do doby, než stavební prvek dosáhne jednoho ze tří mezních kritérií REI:

R – POŽÁRNÍ ODOLNOST
E – POŽÁRNÍ ODOLNOST
I – PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE

zdroj článku: www.ikapol.net
Související příspěvky
Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy