Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Protipožární technické sklady nebezpečných látek

Protipožární technické sklady nebezpečných látek

Protipožární technické sklady nebezpečných látek

Technický sklad – jak skladovat chemikálie?
Správné skladování chemických látek je povinností každého podnikatele. Dbejte nejen na zdraví a život svých zaměstnanců, ale také na bezpečnost své společnosti a životního prostředí. Naše technická skladovací zařízení zaručují bezpečnost po mnoho let. Chemikálie a látky nebezpečné pro požár musí být skladovány pouze ve skladech k tomu určených, na místech a v obalech k tomu určených a řádně označených.

Protipožární sklady – radíme!
Navrhujeme! Provádíme! Dodáváme!

Technické sklady, které nabízíme, jsou navrženy od základu: velikost kontejneru a jeho vybavení závisí na typu a množství skladovaných látek. Všechny naše sklady jsou pod stálou kontrolou požárního technika a odborníka na požární ochranu, kteří se specializují na výběr vhodných řešení pro skladování látek v chemických nádobách. Všechny specializované sklady jsou od základu postaveny v Polsku.

Organizujeme přepravu, vykládku, připojení a školení v oblasti provozu skladů a bezpečného skladování nebezpečných látek.

Technické vybavení protipožárních skladů

Moderní technologie a plná automatizace skladovacích kontejnerů umožňují udržovat určitou teplotu a vlhkost po celý rok, aby si skladovaná látka zachovala své fyzikální a chemické vlastnosti a byla kdykoli připravena k použití. Přísné dodržování teplotních a vlhkostních podmínek ve skladovacích kontejnerech pro nebezpečné látky znamená bezpečnost pro vaši společnost a péči o zdraví a životy vašich zaměstnanců.

Každý sklad můžeme také vybavit ventilačním systémem, vnitřním a vnějším osvětlením, systémem detekce plynu nebo požárním panelem.

Potřebujete topnou komoru nebo třeba chladírnu? Každý z našich skladů je ideální základnou pro vytvoření specializovaných topných komor, chladicích a mrazicích boxů.

Proč právě my?

V současné době jsme na nejvyšší úrovni v oboru. Jsme oprávněni projektovat, stavět a instalovat velkokapacitní sklady pro bezpečné skladování nebezpečných látek. Individuální přístup ke každému zákazníkovi nám dává neomezené možnosti přizpůsobení rozměrů skladu a jeho vybavení tak, aby splňoval i ty nejpřísnější požadavky z hlediska obecných bezpečnostních předpisů a požadavků stanovených v rámci struktur dané společnosti. 

Jako výrobce poskytujeme profesionální technickou podporu v rámci záručního a pozáručního servisu a pravidelných technických prohlídek. Garantujeme, že servis dodaných kontejnerů provádí výrobce skladu, nikoli náhodný servis.

Související příspěvky
Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy