Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Skladovací kontejner pro hořlavé a výbušné látky

Udržuje stálou vnitřní teplotu 5-25 °C.

Robustní rámová konstrukce z uzavřených profilů a válcovaných profilů. Všechny boční stěny, střecha, dveře a základna jsou plně izolované. Boční stěny a střecha ze 100 mm izolace (minerální vlna – nehořlavá) REI 120 minut; ocelové dveře s požární odolností REI 120. Předpoklad udržování stálé vnitřní teploty 5-25 °C v klimatizační verzi po celý rok. Mechanické vybavení a instalace ve variantě EX (nevýbušná) – klimatizace ve variantě EX; ventilátor 10 výměn vzduchu/h ve variantě EX; 2 světelné body EX; topení ve variantě EX s klimatizací a elektrickou zásuvkou EX.

Podlaha kontejneru:
Na celé ploše podlahy odkapávací vanička z 3 mm oceli, krytá odnímatelným pozinkovaným roštem, vnitřní strana vaničky chráněná chemicky odolným nátěrem vybraným na základě přiložených datových listů a nereagujícím v případě úniku.

ZAŘÍZENÍ V KONTEJNERU:

ODSÁVACÍ VENTILÁTOR EX
Ventilátor s požární klapkou s tavnou pojistkou EIS 120 a dvoustupňovým regulátorem. Instalace se skládá z odtahového ventilátoru EX s pojistnou protipožární klapkou EIS 120, přívodní mřížky s pojistnou protipožární klapkou EIS 120 a dvoustupňového regulátoru. Instalace se skládá z odtahového ventilátoru EX s pojistnou protipožární klapkou EIS 120, přívodní mřížky s pojistnou protipožární klapkou EIS 120 umístěné ve spodní části. EIS 120 umístěný ve spodní části protilehlé stěny zásobníku a frekvenční měnič umožňující plynulou regulaci ventilátoru. Toto řešení zajišťuje plynulé odtahové větrání se 4 nebo 10 výměnami za hodinu. Řešení zahrnuje kabeláž, automatizaci a elektrickou skříň.

KANÁLOVÁ KLIMATIZACE 5KW EX
Vnitřní jednotka verze EX namontovaná na kratší straně pod stropem uvnitř kontejneru. Externí jednotka namontovaná na kratší straně mimo kontejner. Řešení zajišťuje vytápění a klimatizaci zajišťující předpokládanou teplotu (5-35st C) uvnitř kontejneru. Rozsah vnějších teplot zajišťujících správnou funkci zařízení je -22 °C až 50 °C. Dodává se s kabeláží, potrubím, automatikou a rozvodnou skříní.

EX ATEX PODLOUHLÁ LAMPA 2 X 36 W

Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy