Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Magazyn chemiczny z utrzymaniem temperatury w zakresie 21-38°C przez cały rok

Kontener wmontowany w ścianę hali magazynowo-produkcyjnej

Kontener pod 37 pojemników typu IBC. Idea kontenera polega na załadunku pojemników IBC z jednej strony kontenera i rozładunku z drugiej strony. Pojemniki przesuwają się pod własnym ciężarem na przygotowanych półkach z rolkami. Obciążenia uwzględniają ciężar wszystkich pojemników, blokady w celu zatrzymania pojemników w najniższym miejscu półki.

Drzwi: wrota potrójne rozsuwane – po obu stronach. Dach wykonany ze spadem i orynnowaniem. Każda półka wykonana pod katem, półki wykonane z rolkami w odstępie 30 cm od średnicy rolki (półki z blokadą).

SZCZEGÓŁY:

• długość kontenera: 4500 mm
• głębokość kontenera: 4500 mm
• wysokość kontenera: 4800 mm
• izolacja: 100 mm
• wentylacja: 10 wymian powietrza / h
• grzejniki o dużej mocy grzewczej
• klimatyzator dwufunkcyjny z opcją grzania zimą i chłodzenia latem

URZĄDZENIA NA WYPOSAŻENIU KONTENERA:

• WENTYLATOR GŁÓWNY
Zadaniem wentylatora jest odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz kontenera. Istnieje możliwość ustawienia czasowego wietrzenia kontenera.

• 4 x GRZEJNIKI O DUŻEJ MOCY
Grzejniki są dobrane do kubatury kontenera. Mają za zadanie ogrzać pomieszczenie do zadanej temperatury, którą reguluje sterownik.

• WENTYLATOR MIESZAJĄCY
Umieszczony w górnej części kontenera, ma za zadanie zgromadzone ciepło przetransportować z górnej części kontenera do jego niższych poziomów. Przy wentylatorze jest zamontowany termostat regulujący jego pracę, po przekroczeniu zadanej temperatury jest uruchamiany wentylator.

• POMIAR TEMPERATURY
Na podstawie zadanej temperatury steruje urządzeniami grzewczymi. Czyli w momencie nagrzania kontenera do wskazanej temperatury ogrzewanie zostaje wyłączone, gdy temperatura się obniży sterownik ponownie uruchomi ogrzewanie.

• SYGNALIZATOR TEMP. MINIMALNEJ
Wydaje sygnał dźwiękowy w momencie gdy temperatura spadnie poniżej zadanej temperatury. Cały układ jest wyposażony w wyłączniki krańcowe zamontowane przy wrotach które powodują, że system nie reaguje w momencie otwarcia drzwi z rezerwą czasową.

MAGAZYNY CHEMICZNE
magazyny substancji niebezpiecznych

KONTENERY MAGAZYNOWE

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych.

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Urządzenia pracują bez ingerencji człowieka.

Wkładka chemoodporna w wannie ociekowej – automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące.

Materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°C.

W rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z wentylacją grawitacyjną.

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół.

Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy