Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

SKLADOVÁNÍ KYSELIN / ZÁSAD / SOLÍ

Jednopodlažní ohnivzdorný kontejner pro aktivní skladování výbušných a hořlavých látek

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

Kontejner třídy požární odolnosti REI 120.

Sklad je vybaven nevýbušným chladicím a vytápěcím systémem s teplotou udržovanou v rozmezí 15-25 °C po celý rok.

Kontejner je vybaven technickou stanicí s nevýbušnou pracovní deskou a místním odsávacím systémem.

Kontejner je vybaven požárním poplachovým systémem a detektory úniku vody z jímky. Výstražný systém detekuje únik, jakmile se dostane do kontaktu s kapalinou, a spustí akustický alarm.

GALERIE
Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy