Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Externí sklad chemikálií pro skladování látek nebezpečných pro životní prostředí a hořlavých látek

Kontejner je vybaven poplašným systémem, který se skládá z tlačítka nouzového volání, optického detektoru kouře, SMS hlášení + externí sirény.

Kontejner určený pro aktivní a pasivní skladování nebezpečných látek. Robustní rámová konstrukce z uzavřených profilů a válcovaných profilů. Všechny boční stěny, střecha, dveře a dno kompletně tepelně izolované nehořlavou izolací z minerální vlny – A2 podle DIN 4102-1. Schváleno pro skladování hořlavých kapalin a všech materiálů nebezpečných vodě – odkapávací misky vyrobené v souladu s evropskou normou pro výběr misek. Odkalovací vana z 5 mm ocelového plechu vhodná pro chlorované uhlovodíky WZ 2.2 (pevně svařená). Odnímatelné žárově pozinkované síťové police. Zadní a boční stěny s výškově nastavitelnými policemi pro ukládání nádob různých velikostí. Dvoukřídlé dveře otevírané dopředu (2280 x 2343 mm). Kontejner je vybaven generátorem, který napájí všechny prvky vybavení kontejneru, generátor je uzavřený a zastřešený.

Nádoba vhodná pro skladování hořlavých látek:
– isopropanolu,
– methyl ethyl keton.

Nezbytné podmínky (vyplývající z bezpečnostních listů) pro skladování látek:
– celoroční teplotní rozsah 15 – 25 °C,
– EX větrání na úrovni 10 výměn/h
– sběrná odkapávací miska – ochrana životního prostředí,
– EX 2-funkční klimatizace fungující v zimě jako chladicí a topné zařízení.

ZAŘÍZENÍ V KONTEJNERU:

– GENERÁTOR ENERGIE
Je umístěn vně kontejneru, chráněn krytem odolným proti povětrnostním vlivům a připojen k zásuvce na ovládací skříni kontejneru. V nouzových situacích, tj. při výpadku napájení, je zdrojem energie pro rozváděč. Po výpadku napájení se generátorová souprava automaticky zapne. V rozváděči přepne napájení ze sítě na napájení z generátoru.


– EX ATEX KLIMATIZACE
Úkolem instalované nevýbušné klimatizace je mimo jiné snižovat teplotu v místnosti. Klimatizace může v zásobníku plnit také funkci vytápění.

– HCBT EX ATEX FAN
Účelem instalovaného ventilátoru pro zónu EX umístěného na vnitřní pravé stěně kontejneru je odvádět kontaminovaný vzduch mimo místnost.

– ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 2KW EX ATEX
Elektrický ohřívač je přizpůsoben kubatuře nádoby. Jeho úkolem je vytápět místnost na nastavenou teplotu řízenou regulátorem.

– TEPLOTNÍ ČIDLO
Měří teplotu v nádobě. Když teplota překročí 25 °C, vyšle informaci do akustického a světelného signalizačního zařízení.


– POPLACHOVÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Přijímá signál ze snímače teploty. Při překročení teploty 25 °C vydává akustický a světelný signál. Při výpadku proudu vydává poplašné zařízení také akustický světelný signál.

– ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA EX ATEX
Zásuvka namontovaná v provedení pro zóny Ex 230V, 16A.

– EX ATEX OSVĚTLENÍ
Osvětluje vnitřek nádoby. Je určen pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu, v přítomnosti hořlavých par, plynů a prachu. Svítidlo má výkon 2 x 58 W a stupeň krytí IP66.

Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy