Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy