Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Aktuální předpisy pro skladování nebezpečných materiálů

Aktuální předpisy pro skladování nebezpečných materiálů

Aktuální předpisy pro skladování nebezpečných materiálů

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych jest szkodliwe dla ludzi, wyposażenia, a dodatkowo wywołuje zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Ważna jest więc prawidłowa eksploatacja magazynowanych materiałów niebezpiecznych. Zapewnia to bezpieczeństwo osobom pracującym w magazynie, znajdującym się w nim i będącym w jego pobliżu.

Przepisy dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych szczególnie skupiają się na materiałach wybuchowych, wyrobach petrochemicznych oraz nadtlenkach organicznych. Magazynowanie pozostałych materiałów niebezpiecznych realizuje się na podstawie wiedzy i doświadczenia projektantów oraz inżynierów. Zakłady posiadające magazyny chemiczne z materiałami niebezpiecznymi stosują się do zasad bezpiecznego magazynowania i dzięki temu zapewniają bezpieczeństwo wszystkim pracownikom i otoczeniu. Natomiast trudności spotykają firmy i przedsiębiorstwa, w których to magazynowanie materiałów niebezpiecznych odbywa się dodatkowo, poprzez odpowiednie kontenery specjalistyczne i kontenery chemiczne.

Zaměstnavatel nebo vedoucí skladu je povinen dodržovat příslušné právní požadavky týkající se skladování nebezpečných materiálů. Mezi nejdůležitější z nich patří:

– znát předpisy o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci, požární ochraně a manipulaci s nebezpečnými materiály,
– vybavení skladu protipožárními systémy, protipožárním vybavením, provádění pravidelných kontrol a údržby,
– stálý dohled nad skladováním a přepravou nebezpečných materiálů ve skladu,
– péče o udržování nebezpečných materiálů v řádném technickém stavu,
– správné označování nebezpečných materiálů v prostorách skladu,
– organizování a provádění školení o bezpečnosti, hygieně práce, požární ochraně a manipulaci s nebezpečnými materiály.
– dohled nad renovačními pracemi ve skladu.

Zvláštní povinnosti byly připraveny také pro zaměstnance ve skladu, které se týkají bezpečného skladování nebezpečných materiálů. Patří mezi ně:

– znalost předpisů v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a nakládání s nebezpečnými materiály,
– hlášení a odstraňování poruch ve skladu.
– účast na školeních a záchranných akcích
– péče o osobní ochranné prostředky a kolektivní ochranné prostředky.

Předpisy klasifikují jednotlivé nebezpečné materiály a určují způsob jejich skladování. Další předpisy se týkají povinností zaměstnanců skladu.

Ikapol nabízí výrobky, které účinně zajišťují bezpečnost zaměstnanců, kteří pracují s materiály a látkami nebezpečnými pro zdraví.

zdroj článku: www.ikapol.net

Související příspěvky
Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy